مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش دو دستگاه خودروی کارکرده 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی کارکرده 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ انار خود به مساحت حدود ۸ هکتار 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو دستگاه خودروی کارکرده 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره باغ انار خود به مساحت حدود ۸ هکتار 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود - قطعه زمین شماره 43/1 تحت پلاک 332/3 - مساحت زمین 2000 متر مربع و... 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود - قطعه زمین شماره 43/1 تحت پلاک 332/3 - مساحت زمین 2000 متر مربع و... 1400/04/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه زمین مالکی خود 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله های پولیکا برقی 1400/01/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین ملکی خود 1400/01/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین 1400/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله های پولیکا برقی مازاد موجود در انبار خود 1400/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 قطعه زمین مالکی خود 1399/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش لوله های پولیکا برقی مازاد موجود در انبار خود 1399/12/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1399/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8