مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری امتیاز اجاره پارکینگ ماشین آلات عمومی 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز اجاره نانوایی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز اجاره نانوایی به متراز 50 متر مربع 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 16 ردیف از کالاهای مستعمل و ضایعاتی - ضایعات قطعات پلی اتیلن شکسته - مانیتور مستعمل قدیمی - کارتن فله مقوائی ضایعاتی 1401/01/27 1401/02/04
مزایده واگذاری تعداد 16 ردیف از کالاهای مستعمل و ضایعاتی 1401/01/20 1401/02/04
مزایده تعداد 16 ردیف از کالاهای مستعمل و ضایعاتی 1400/12/14 1400/12/19
مزایده واگذاری تعداد ۱۶ ردیف از کالاهای مستعمل و ضایعاتی 1400/12/09 1400/12/19
مزایده واگذاری تعداد ۶ پلاک زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی 1400/12/01 1400/12/07
مزایده واگذاری تعداد ۶ پلاک زمین با کاربری مسکونی و کارگاهی 1400/11/23 1400/12/07
مزایده تعدادی از پلاک زمین های مسکونی 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از پلاک زمین های مسکونی 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از پلاک زمین های مسکونی 1400/09/15 1400/09/23
مزایده فروش زمین های مسکونی - کاربری مسکونی به مساحت 229/50 متر مربع - کاربری مسکونی به مساحت 227/50 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/09/09 1400/09/23
مزایده واگذاری تعداد ۶ پلاک زمین از اراضی شهرک با کاربری مسکونی 1400/04/23 1400/04/31
مزایده واگذاری تعداد 2 پلاک زمین نبش خیابان میرداماد با کاربری تجاری مسکونی 1400/04/17 1400/04/31
مزایده واگذاری تعداد ۶ پلاک زمین با کاربری مسکونی 1400/04/17 1400/04/31
مزایده واگذاری ساختمان 1400/03/31 1400/04/09
مزایده واگذاری تعداد 7 پلاک زمین از اراضی شهرک با کاربری مسکونی 1400/03/31 1400/04/09
مزایده واگذاری تعداد ۲ پلاک زمین 1400/03/27 1400/04/06
مزایده واگذاری ساختمان بعنوان انبار 1400/03/25 1400/04/09
صفحه 1 از 14