مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اموال اسقاط و از رده خارج بندر 1399/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری اموال اسقاط و از رده خارج 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه خدمات رفاهی (هتل ، باشگاه و نانوایی) 1399/04/04 1399/04/09
فروش روغن سوخته مربوط به تجهیزات دریایی و بندری 1399/03/22 1399/03/31
فروش روغن سوخته مربوط به تجهیزات دریایی و بندری 1399/03/20 1399/03/31
واگذاری اموال اسقاط و از رده خارج 1399/03/19 رجوع به آگهی
واگذاری اموال اسقاط و از رده خارج 1399/03/17 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه خدمات رفاهی (هتل ، باشگاه و نانوایی ) 1399/03/13 1399/03/18
اجاره مجموعه خدمات رفاهی 1399/03/11 1399/03/18
فروش روغن سوخته مربوط به تجهیزات دریایی و بندری 1399/02/31 1399/03/07
صفحه 1 از 5