کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
1211888 مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان به صورت اجاره بها استان تهران 1396/07/11 1396/07/20
1209433 مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان به صورت اجاره بها استان تهران 1396/07/04 1396/07/20
1189203 مزایده واگذاری 8 موردکانکس های خود به صورت اجاره بها استان تهران 1396/05/29 1396/06/08
1184314 مزایده واگذاری 8 موردکانکس های خود به صورت اجاره بها استان تهران 1396/05/22 1396/06/08
1162043 مزایده واگذاری دو موردکانکس های خود به صورت اجاره بها استان تهران 1396/04/25 1396/05/04
1154550 مزایده واگذاری دو موردکانکس های خود به صورت اجاره بها استان تهران 1396/04/18 1396/05/04
1040020 مزایده واگذاری 4 مورد کانکس و زمینهای خود به صورت اجاره بهاء استان البرز، استان تهران 1395/12/23 1396/01/20
1036632 مزایده واگذاری 4 مورد کانکس و زمینهای خود به صورت اجاره بهاء استان البرز، استان تهران 1395/12/16 1396/01/20
1016011 مزایده واگذاری کانکس فروش - کانکس گل فروشی و... استان البرز، استان تهران 1395/11/10 1395/11/20
1012222 مزایده واگذاری کانکس فروش - کانکس گل فروشی و... استان البرز، استان تهران 1395/11/03 1395/10/20
1001657 مزایده واگذاری 8 مورد املاک کانکس فروش تنقلات - کانکس گل فروشی استان البرز، استان تهران 1395/10/12 1395/10/22
998210 مزایده واگذاری 8 مورد املاک خود به صورت اجاره بها- کانکس فروش تنقلات استان البرز، استان تهران 1395/10/05 1395/10/22
959903 مزایده واگذاری 6 مورد املاک خود به صورت اجاره بها به اشخاص استان البرز، استان تهران 1395/06/28 1395/07/07
957683 مزایده واگذاری 6 مورد املاک استان البرز، استان تهران 1395/06/21 1395/07/07
938006 مزایده واگذاری(- کانکس فروش تنقلات- کانکس گل فروشی ...)به صورت اجاره بها استان البرز، استان تهران 1395/05/04 1395/05/14
934898 مزایده واگذاری 4 مورد املاک به صورت اجاره بها استان البرز، استان تهران 1395/04/28 1395/05/14
854640 مزایده واگذاری کانکس جهت فروش تنقلات - زمین جهت راه اندازی پارک استان البرز، استان تهران 1394/10/14 1394/10/21
853591 مزایده واگذاری کانکس جهت فروش تنقلات - کانکس گل فروشی - زمین جهت راه اندازی پارک استان البرز، استان تهران 1394/10/12 1394/10/21
851322 مزایده واگذاری 7 مورد املاک خود به صورت اجاره استان البرز، استان تهران 1394/10/05 1394/10/21
838913 مزایده واگذاری زمین به منظور راه اندازی شهربازی استان البرز، استان تهران 1394/09/02 1394/09/12
صفحه 1 از 4