مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش 17 قطعه زمین در نقاط مختلف شهر 1401/02/28 1401/02/31
مزایده فروش 17 قطعه زمین 1401/02/25 1401/02/25
مزایده زمین کاربری مسکونی 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 7 قطعه زمین - مساحت 307.92 متر مربع کاربری مسکونی - مساحت 288.96 متر مربع کاربری مسکونی - و ... به شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش پروژه مجتع مسکونی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : مجتمع ساختمانی / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 8112/13 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اراضی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی - زمین کاربری تجاری 1400/12/04 1400/12/14
مزایده واگذاری تعداد 12 قطعه زمین 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش: - آپارتمان اداری به مساحت 78/76 متر مربع - زمین تجاری به مساحت 160 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 33/75 متر مربع - زمین تجاری به مساحت 23/33 متر مربع - زمین مسکونی به مساحت 225 متر مربع... 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری حمل مواد قابل بازیافت از سطح شهر 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ۷ قطعه زمین 1400/08/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 17 قطعه زمین در نقاط مختلف شهر 1400/07/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 17 قطعه زمین 1400/07/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 17 قطعه زمین 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش - 18 قطعه زمین 1400/06/20 رجوع به آگهی
مزایده 18 قطعه زمین با شرایط نقد و اقساط 1400/06/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی-آپارتمان اداری -زمین تجاری -مغازه تجاری -زمین زراعی 1400/06/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 18 قطعه زمین 1400/06/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8