مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره واحدهای آپارتمانی 1399/07/05 1399/07/15
اجاره واحدهای آپارتمانی 1399/07/05 رجوع به آگهی
فروش اموال ساختمانی حاصل از تخریب ساختمان 1399/07/02 رجوع به آگهی
اجاره واحدهای آپارتمانی 1399/06/17 رجوع به آگهی
اجاره واحدهای آپارتمانی 1399/06/17 رجوع به آگهی
اجاره تعداد 3 واحد ساختمان با اولویت کاربری آموزشی - اداری و .. 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش درختان 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش وسایط نقلیه 1398/10/10 رجوع به آگهی
فروش تعداد 30 اصله درخت صنوبر 1398/10/03 رجوع به آگهی
فروش درختان 1398/10/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2