کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8208222 مزایده فروش چیلر - چیلر استان اصفهان 1403/04/20 1403/04/27
8182933 مزایده فروش دوقطعه زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/14 1403/04/23
8182384 مزایده فروش دوقطعه زمین تجاری استان اصفهان 1403/04/14 1403/04/23
8157463 مزایده فروش تعداد یک دستگاه مینی لودر استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/14
8133601 مزایده مینی لودر بابکت استان اصفهان 1403/04/03 1403/04/12
8073402 مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر (باکت مدل LG312 مدل 1394) استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/26
8052230 مزایده یک دستگاه مینی لودر (باکت مدل LG312 مدل 1394) استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/26
8048795 مزایده مینی لودر باب کت - مینی لودر بابکت استان اصفهان 1403/03/12 1403/03/16
7791384 مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/12/28 رجوع به آگهی
7730521 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین تجاری استان اصفهان 1402/12/09 1402/12/16
7708916 مزایده واگذاری واحد تجاری ها / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7708901 مزایده زمین و واحد تجاری با کاربری مسکونی - تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/12/07 رجوع به آگهی
7430396 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین تجاری استان اصفهان 1402/09/21 1402/10/05
7411631 مزایده ساختمان و زمین کاربری مختلط شهری استان اصفهان 1402/09/16 رجوع به آگهی
7295303 مزایده یکدستگاه تراکتور فرگوسن ITM285 مدل 1385 مجهز به باکت بیل لودری چهار جک استان اصفهان 1402/08/21 1402/09/02
7290176 مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمین تجاری استان اصفهان 1402/08/20 1402/09/04
7286231 مزایده زمین تجاری مسکونی مساحت عرصه 40 مترمربع استان اصفهان 1402/08/18 رجوع به آگهی
7049446 مزایده فروش یک دستگاه مینی لودر بابکت LG312 چهار سیلندر مدل 1394 - 2015 و یکدستگاه تراکتور فرگوسن ITM285 مدل 1385 مجهز به باکت بیل لودری چهار جک استان اصفهان 1402/06/26 1402/07/01
7025462 مزایده یک دستگاه مینی لودر بابکت LG312 چهار سیلندر مدل 1394 - 2015 و یکدستگاه تراکتور فرگوسن ITM285 مدل 1385 مجهز به باکت بیل لودری چهار جک استان اصفهان 1402/06/18 1402/07/01
7025235 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان اصفهان 1402/06/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4