مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره واحدهای تجاری 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره واحد های تجاری 1399/06/18 1399/06/29
اجاره واحد های تجاری 1399/06/01 رجوع به آگهی
اجاره واحد های تجاری واقع در مجتمع تجاری 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری و نگهداری از 3 عدد بیلبورد 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره 3 واحد تجاری 1399/04/28 1399/04/31
واگذاری اجاره 3 واحد تجاری مجتمع 1399/04/21 1399/04/31
اجاره 3 واحد تجاری هر واحد 25 مترمربع واگذار نماید 1399/04/21 رجوع به آگهی
واگذاری، طراحی، تجهیز و بهره برداری پارکینگ طبقاتی شهر 1398/11/26 رجوع به آگهی
واگذاری، طراحی، تجهیز و بهره برداری پارکینگ طبقاتی شهر 1398/11/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20