مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری وصول حق پارکینگ، بهره برداری و تامین نیروی انتظامات و غریق نجات مجتمع 1401/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 210 متر مربع با کاربری صنعتی 1401/02/28 1401/02/28
مزایده اجاره بهره برداری پارکینگ عمومی بازار روز 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری وصول حق پارکینگ، نگهداری، بهره برداری و تامین نیروی انتظامات و غریق نجات مجتمع تفریحی 1401/01/28 1401/02/17
مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری 1400/08/17 1400/08/16
مزایده فروش مغازه (سرقفلی) 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه بصورت اجاره 1400/03/20 1400/03/26
مزایده واگذاری کشتارگاه بصورت اجاره 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره، بهره برداری و نگهداری از 24 عدد استرابورد 1400/03/18 1400/03/25
مزایده فروش آپارتمان 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش آپارتمان 1399/11/15 1399/11/25
مزایده عمومی زمین 1399/11/08 رجوع به آگهی
مزایده عمومی زمین 1399/11/04 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کیوسک پارک (اجاره کیوسک پارک با کاربری فروش اغذیه ، گل یا صنایع دستی) 1399/08/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره و بهره برداری قسمتی از محوطه تفریحی و توریستی سیترا جهت ایجاد پیست کارتینگ و موتور چهار چرخ 1399/08/24 1399/09/03
مزایده اجاره واحدهای مجتمع تجاری 1399/08/12 1399/08/17
مزایده فروش سرقفلی واحدهای تجاری واقع در مجتمع تجاری 1399/08/05 1399/08/08
مزایده اجاره و بهره برداری قسمتی از محوطه تفریحی و توریستی جهت ایجاد پیست کارتینگ و موتور چهار چرخ 1399/08/03 1399/08/05
مزایده اجاره واحد های تجاری و... 1399/07/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1399/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11