مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/04/24 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/04/23 رجوع به آگهی
قطعه زمینی به متراژ 237/85 مترمربع -یک قطعه زمین به متراژ 56/70 مترمربع 1399/03/13 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین 1399/02/18 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین به منظور تامین بخشی از هزینه پروژه های عمرانی 1399/02/11 رجوع به آگهی
اجاره غرفه ها 1399/02/03 رجوع به آگهی
اجاره اموال غیر منقول 1399/01/30 رجوع به آگهی
اجاره اموال غیر منقول خود اعم از ساختمان، مغازه، دکه، کیوسک، فضای پارک ها و غیره 1399/01/16 رجوع به آگهی
اجاره اموال غیر منقول خود اعم از ساختمان، مغازه، دکه، کیوسک، فضای پارک ها و غیره 1398/12/28 رجوع به آگهی
فروش یک واحد آپارتمان مسکونی خود واقع در مجتمع تجاری زراعی 1398/12/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8