کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7971913 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و ضایعات - کابل - الومینیوم - پلاستیک ضایعاتی استان فارس 1403/02/25 1403/02/27
7922508 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی و ضایعات استان فارس 1403/02/16 1403/02/27
7922366 مزایده آهن آلات ضایعاتی- کابل ضایعاتی - آلومینیوم ضایعاتی - پلاستیک ضایعاتی استان فارس 1403/02/16 رجوع به آگهی
7366750 مزایده فروش 19 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان فارس 1402/09/04 رجوع به آگهی
7345358 مزایده اجاره دو دستگاه ون استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7345331 مزایده اجاره دو دستگاه ون استان فارس 1402/08/27 رجوع به آگهی
7307809 مزایده فروش 19 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان فارس 1402/08/24 رجوع به آگهی
7307283 مزایده زمین کاربری مسکونی استان فارس 1402/08/24 رجوع به آگهی
7205619 مزایده فروش 20 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان فارس 1402/07/25 رجوع به آگهی
7172468 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
7172357 مزایده فروش 20 قطعه زمین باکاربری مسکونی استان فارس 1402/07/18 رجوع به آگهی
6747791 مزایده اجاره دوساله سه مورد از املاک و مستغلات شامل 5 عدد تابلو تبلیغاتی بلوار- قسمتی از زمین پارک- کیوسک اغذیه فروشی پارک استان فارس 1402/04/11 1402/04/24
6706827 مزایده 3 عنوان مزایده شامل اجاره 5 عدد تابلو تبلیغاتی - قسمتی از زمین پارک - کیوسک اغذیه فروشی استان فارس 1402/04/03 رجوع به آگهی
6280617 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/11/25 رجوع به آگهی
6249864 مزایده زمین با کاربری مسکونی به مساحت عرصه 212/80 مترمربع استان فارس 1401/11/17 رجوع به آگهی
6248381 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/11/16 رجوع به آگهی
6033436 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/09/20 رجوع به آگهی
6011984 مزایده فروش زمین مسکونی - به مساحت 212.80 مترمربع - به مساحت 212.88 مترمربع - به مساحت 249.95 مترمربع - به مساحت 251.74 مترمربع استان فارس 1401/09/13 رجوع به آگهی
6011543 مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری مسکونی استان فارس 1401/09/13 رجوع به آگهی
5693779 مزایده واگذاری کیوسک اغذیه فروشی - زمین چمن مصنوعی استان فارس 1401/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6