مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره محوطه تفریحی و توریستی 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی به مساحت 293 مترمربع 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده تعداد قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی به ماسحت 293.3متر مربع و زمین مسکونی 155 مترمربع 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعداد 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه دربند شهر شامل پارکینگ دربند و غرفه ها و استخر و جایگاه اسباب بازی 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه دربند 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 قطعه زمینهای با کاربری تجاری ناحیه کارگاهی (شهرک صنعتی) 1400/11/11 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه پمپ قدیمی با مارک گودایوا مدل 52466 فرسوده با یک عدد مانیتور 1400/11/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری ناحیه کارگاهی 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده زمین های تجاری 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/10/07 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: تجاری 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده چوب خشکیده 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین - تعداد 9 قطعه زمین تجاری 1400/08/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری تجاری 1400/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7