مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعدادی از خودروهای خود 1395/12/15 1395/12/21
فروش امور مستهلک و اسقاط به صورت کلی و یک جا 1395/12/15 1395/12/24
فروش سواری پژو - پیکاب دو کابین - آمبولانس فولکس 1395/12/14 1395/12/21
فروش امور مستهلک و اسقاط به صورت کلی و یک جا 1395/12/14 1395/12/24
فروش 24 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه خودرو پیکاپ 1395/02/07 1395/02/11
فروش 25 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه خودرو پیکاپ 1395/02/04 1395/02/11
فروش تعدادی خودرو شامل پژو سواری تعداد 24 دستگاه - پیکاب تعداد یک دستگاه 1394/11/28 1394/12/11
واگذاری آمبولانس نیسان پاترول - هیوندا 1394/07/14 1394/07/20
واگذاری تعداد 8 دستگاه آمبولانس 1394/07/01 1394/07/10
فروش 8 دستگاه آمبولانس 1394/06/31 1394/07/10
صفحه 1 از 2