کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8146495 مزایده فروش برخی از اجناس اسقاط سیم مسی اسقاط استان قم 1403/04/06 1403/04/09
8134105 مزایده فروش اجناس اسقاط3 - سیم مسی اسقاط استان قم 1403/04/03 1403/04/09
8128402 مزایده فروش برخی از اجناس اسقاط سیم مسی اسقاط استان قم 1403/04/02 1403/04/09
8065346 مزایده فروش سیم مسی اسقاط- ترانس لامپ گازی اسقاط- چراغ لاک پشتی اسقاط- درپوش و قاب پلاستیکی کنتور - جلوبر نبشی 70 سانتی دو مداره - جلوبرنبشی 95 سانتی- جلوبرناودانی 110 سانتی - جلوبر مستعمل در انواع مخ... استان قم 1403/03/16 1403/03/19
8051022 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - جلوبر نبشی 70 سانتی دومداره استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050978 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - جلوبر ناودانی 110 سانتی استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050963 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - ترانس لامپ گازی اسقاط استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050961 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - جلوبر مستعمل در انواع مختلف استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050957 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - جلوبر نبشی 95 سانتی استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050945 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - چراغ لاک پشتی اسقاط(پوسته) استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050762 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - سیم مسی اسقاط استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050481 مزایده فروش اجناس مازاد و اسقاط2 - درپوش و قاب پلاستیکی کنتور استان قم 1403/03/12 1403/03/19
8050457 مزایده فروش سیم مسی اسقاط- ترانس لامپ گازی اسقاط- چراغ لاک پشتی اسقاط- درپوش و قاب پلاستیکی کنتور - جلوبر نبشی 70 سانتی دو مداره - جلوبرنبشی 95 سانتی- جلوبرناودانی 110 سانتی - جلوبر مستعمل در انواع مخ... استان قم 1403/03/12 1403/03/19
7929032 مزایده فروش اجناس راکد - ساعت فرمان الکترونیکی (راکد) استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7928480 مزایده فروش اجناس راکد - ترانس جریان 50/5 استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7928455 مزایده فروش ترانس جریان 600/5 استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7928332 مزایده فروش اجناس راکد - ساعت فرمان دیجیتالی استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7928259 مزایده فروش اجناس راکد - ساعت فرمان دیجیتالی top استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7927338 مزایده فروش اجناس راکد - شیشه چراغ 400 وات استان قم 1403/02/17 1403/02/24
7927111 مزایده فروش اجناس راکد - شیشه چراغ 250 وات مهر آباد استان قم 1403/02/17 1403/02/24
صفحه 1 از 12