کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8166309 مزایده فروش مقدار تقریبی 5000 تن محصول تار مازاد و ضایعاتی استان تهران، استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/18
8166105 مزایده فروش مقدار تقریبی 2/500 تن محصول جانبی آب ژاول استان تهران، استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/18
8166010 مزایده فروش مقدار تقریبی یک هزار تن آنتار ضایعاتی استان خوزستان 1403/04/11 1403/04/18
8158680 مزایده فروش مقدار تقریبی یک هزار تن آنتار ضایعاتی استان خوزستان 1403/04/09 1403/04/18
8158660 مزایده فروش مقدار تقریبی 5000 تن محصول تار مازاد و ضایعاتی استان تهران، استان خوزستان 1403/04/09 1403/04/18
8154944 مزایده فروش مقدار تقریبی 2/500 تن محصول جانبی آب ژاول استان خوزستان 1403/04/09 1403/04/18
8090983 مزایده فروش پسماندهای غیر فرآیندی و انواع کالا و اقلام ضایعاتی (از قبیل: انواع ضایعات فلزی و کربن استیل و استیل، ضایعات آلومینیومی، ضایعات پلاستیکی، انواع کابل مستعمل، روغن موتور، چسب موکت و سیلیکون و... استان تهران، استان خوزستان 1403/03/22 1403/03/30
8080228 مزایده فروش پسماندهای غیر فرآیندی و انواع کالا و اقلام ضایعاتی از قبیل انواع ضایعات فلزی و کربن استیل و استیل ضایعات آلومینیومی ضایعات پلاستیکی ، انواع کابل مستعمل ، روغن موتور چسب موکت و سیلیکون و در... استان خوزستان 1403/03/20 1403/03/30
8049299 مزایده واگذاری اقلام مستعمل و ضایعاتی فروش بشکه های فلزی خالی و بشکه های پلاستیکی خالی و پالت چوبی ضایعاتی و مستعمل استان خوزستان 1403/03/12 1403/03/20
8040775 مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و بشکه های پلاستیکی خالی و پالت چوبی ضایعاتی و مستعمل استان خوزستان 1403/03/09 1403/03/20
3513791 مزایده فروش ضایعات سلویج استان خوزستان 1399/10/14 1399/10/16
3500203 مزایده فروش ضایعات سلویج استان خوزستان 1399/10/13 رجوع به آگهی
3499808 مزایده فروش ضایعات سلویج استان خوزستان 1399/10/13 رجوع به آگهی
3498709 مزایده فروش ضایعات سلویج استان خوزستان 1399/10/11 1399/10/16
3452003 مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل استان خوزستان 1399/09/24 رجوع به آگهی
3448558 مزایده فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل استان خوزستان 1399/09/23 رجوع به آگهی
3447862 مزایده فروش بشکه های فلزی خالی مستعمل استان خوزستان 1399/09/23 رجوع به آگهی
2417114 مزایده فروش 4.000 تن تار ضایعاتی استان خوزستان 1398/09/09 1398/09/15
2205660 مزایده فروش 4000 تن تار ضایعاتی استان خوزستان 1398/06/13 رجوع به آگهی
2204183 مزایده فروش 4.000 تن تار ضایعاتی استان خوزستان 1398/06/13 1398/06/30
صفحه 1 از 4