مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک پلاک زمین مسکونی 1401/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 پلاک زمین مسکونی 1401/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 3 پلاک زمین مسکونی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی 1401/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 قطعه زمین مسکونی به مساحت 210 متر مربع 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 پلاک زمین مسکونی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵ پلاک زمین مسکونی 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵ پلاک زمین مسکونی 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی به مساحت 210 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 238 متر مربع 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین ـ کاربری زمین 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره واحدهای تجاری 1400/09/21 1400/10/04
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/08/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش مقدار تقریبی ۱۰۰۰ تن سیمان پاکتی تیپ ۲ 1400/07/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری فرهنگی 1400/07/01 1400/07/07
مزایده فروش یک پلاک زمین با کاربری فرهنگی 1400/06/25 1400/07/07
صفحه 1 از 9