کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7665277 مزایده مغازه کاربری تجاری استان قزوین 1402/11/25 رجوع به آگهی
7665276 مزایده مغازه با کاربری : تجاری استان قزوین 1402/11/25 رجوع به آگهی
7647624 مزایده فروش دو باب مغازه - تهیه و اجرای فاز یک شهربازی - آسفالت و روکش دستی معابر - اصلاح جداول و لوله گذاری - مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر -زیرسازی و تهیه و پخش آسفالت معابر و... استان قزوین 1402/11/18 رجوع به آگهی
7598464 مزایده فروش دو باب مغازه - مناقصه تهیه و اجرای فاز یک شهربازی- لکه گیری آسفالت و روکش دستی معابر - اصلاح جداول و لوله گذاری- مناسب سازی پیاده روها- زیرسازی و تهیه و پخش آسفالت معابر- تهیه و اجرای جدول... استان قزوین 1402/11/09 رجوع به آگهی
7414991 مزایده حراج ضایعات چوب (ناشی از هرس درختان) استان قزوین 1402/09/18 رجوع به آگهی
7414761 مزایده حراج باتری های مستعمل یو پی اس (40 آمپر ساعت - 12 ولت) استان قزوین 1402/09/18 رجوع به آگهی
7414524 مزایده حراج پایه های نرده های سیمانی (رویه بتن و داخل میلگرد) استان قزوین 1402/09/18 رجوع به آگهی
7414522 مزایده حراج نردههای سیمانی رویه بتن و داخل میلگرد استان قزوین 1402/09/18 رجوع به آگهی
7411101 مزایده بصورت حراج فروش ضایعات (چوب، باتری ups و ... ) استان قزوین 1402/09/15 رجوع به آگهی
7386496 مزایده حراج فروش ضایعات (چوب، باتری ups و ... ) استان قزوین 1402/09/08 رجوع به آگهی
7236411 مزایده ضایعات آهن آلات استان قزوین 1402/08/04 رجوع به آگهی
7236403 مزایده حراج نرده های سیمانی رویه بتن و داخل میلگرد استان قزوین 1402/08/04 رجوع به آگهی
7236394 مزایده حراج باتری های مستعمل یو پی اس 40 آمپر ساعت – 12 ولت استان قزوین 1402/08/04 رجوع به آگهی
7236391 مزایده حراج ضایعات چوب (ناشی از هرس درختان) استان قزوین 1402/08/04 رجوع به آگهی
7236386 مزایده حراج پایه های نرده های سیمانی (رویه بتن و داخل میلگرد) استان قزوین 1402/08/04 رجوع به آگهی
7228946 مزایده ضایعات آهن آلات - فروش ضایعات (چوب، باتری ups و ... ) استان قزوین 1402/08/02 رجوع به آگهی
7206165 مزایده فروش ضایعات آهن آلات - فروش ضایعات (چوب، باتری ups و ... ) استان قزوین 1402/07/25 رجوع به آگهی
7090278 مزایده فروش ضایعات آهن آلات- ضایعات پلی اتیلن - باتری های مستعمل یو پی اس- ضایعات چوب- نرده های سیمانی - پایه های نرده سیمانی استان قزوین 1402/07/05 رجوع به آگهی
7087253 مزایده فروش ضایعات شامل آهن آلات، پلی اتیلن، چوب، باطریهای مستعمل ups استان قزوین 1402/07/04 رجوع به آگهی
7057717 مزایده فروش ضایعات شهرداری شامل آهن آلات پلی اتیلن، چوب، باطریهای مستعمل ups و ... ) استان قزوین 1402/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11