مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ساختمان با کاربری مسکونی 1399/06/16 رجوع به آگهی
ساختمان مسکونی- مساحت عرصه ۲۰۸۹ - 1399/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای مازاد قابل واگذاری با کاربری مسکونی 1399/04/17 1399/04/26
واگذاری فضاهای مازاد قابل واگذاری خود 1399/04/16 1399/04/26
واگذاری فضاهای مازاد اداره کل - رستوران - گلخانه - کارگاه - استخر پرورش ماهی 1398/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری فضاهای مازاد 1398/12/01 رجوع به آگهی
- واگذاری فضاهای مازاد اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال منقول اسقاطی 1398/08/26 رجوع به آگهی
فروش تعدادی از اموال منقول اسقاطی 1398/08/25 1398/08/30
فروش اموال و اثاثیه و بدنه خودرو اسقاط 1398/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3