مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح شهر 1397/09/05 رجوع به آگهی
استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی 1397/08/27 رجوع به آگهی
واگذاری استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح شهر 1397/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری استفاده از تابلوهای تبلیغاتی ایستگاه های اتوبوس و تاکسی سطح شهر 1397/08/05 رجوع به آگهی
واگذاری استفاده از امتیاز تاکسی بیسیم شهر 1397/05/11 رجوع به آگهی
واگذاری استفاده از امتیاز تاکسی بیسیم 1397/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی 1396/10/21 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی 1396/10/03 رجوع به آگهی
بهره برداری خط اتوبوسرانی 1396/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری خط اتوبوسرانی پردیس به مقصد تهران 1396/05/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3