کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8147620 مزایده اجاره کلاسهای مازاد مدارس شهری وروستایی آموزش وپرورش بوکان جهت استفاده آموزشی(پیش دبستانی و..) استان آذربایجان غربی 1403/04/06 1403/04/09
7886430 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان غربی 1403/02/05 رجوع به آگهی
7886429 مزایده اجاره دوباب مغازه استان آذربایجان غربی 1403/02/05 رجوع به آگهی
7886401 مزایده اجاره دو باب مغازه استان آذربایجان غربی 1403/02/05 رجوع به آگهی
7455307 مزایده اجاره مغازه استان آذربایجان غربی 1402/09/30 رجوع به آگهی
7380616 مزایده اجاره 3باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380586 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380583 مزایده اجاره 2باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7380529 مزایده واگذاری اجاره 9باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/09/07 رجوع به آگهی
6976840 مزایده اجاره 4 باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/06/08 رجوع به آگهی
6582326 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/03/03 رجوع به آگهی
6493428 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/02/10 رجوع به آگهی
6492088 مزایده اجاره دوباب مغازه استان آذربایجان غربی 1402/02/10 رجوع به آگهی
6198451 مزایده اجاره یک باب مغازه دونبش استان آذربایجان غربی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6198450 مزایده اجاره دوباب مغازه استان آذربایجان غربی 1401/11/04 رجوع به آگهی
6120292 مزایده اجاره یک باب مغازه دونبش استان آذربایجان غربی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6120290 مزایده اجاره دوباب مغازه استان آذربایجان غربی 1401/10/17 رجوع به آگهی
6049918 مزایده اجاره سه باب مغازه استان آذربایجان غربی 1401/09/24 رجوع به آگهی
6049917 مزایده اجاره دوباب مغازه استان آذربایجان غربی 1401/09/24 رجوع به آگهی
6049916 مزایده اجاره یک باب مغازه استان آذربایجان غربی 1401/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8