مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری مسکونی به مساحت 220 مترمربع 1401/02/27 1401/02/26
مزایده یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1401/02/21 1401/02/26
مزایده یک قطعه زمین کاربری تجاری/ مسکونی - مساحت 220 مترمربع 1401/02/19 1401/02/26
مزایده زمین با کاربری تجاری مسکونی 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/12/01 1400/11/30
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/11/23 1400/11/30
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/11/20 1400/12/13
مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 190 متر مربع 1400/10/30 1400/10/29
مزایده واگذاری دو باب دکه 1400/10/30 1400/10/29
مزایده واگذاری دو باب دکه 1400/10/21 1400/10/29
مزایده فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 190 متر مربع 1400/10/21 1400/10/29
مزایده زمین کاربری مسکونی 1400/10/21 1400/11/11
مزایده اجاره دو باب دکه در سطح شهر 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان خشک و بریده شده 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب درختان خشک و بریده شده 1400/10/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو باب دکه 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو باب دکه 1400/09/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری دو باب دکه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین مزروعی دیم زار ـ مساحت 8533.47 مترمربع 1400/04/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 47/8533 متر مربع به پلاک ثبتی یک فرعی از 3903 اصلی 1400/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13