کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8036983 مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی شهرداری استان قزوین 1403/03/08 1403/03/12
8017125 مزایده اجاره کارخانه آسفالت و ماسه شویی استان قزوین 1403/03/05 1403/03/12
8015018 مزایده عمومی بهرهبرداری از کارخانه آسفالت و کارگاه ماسه شویی شهرداری - اجاره کارخانه آسفالت و ماسه شویی شهرداری اسفرورین استان قزوین 1403/03/03 1403/03/10
8010607 مزایده کارخانه آسفالت و ماسه شویی استان قزوین 1403/03/01 1403/03/12
4038404 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول و الکتروپمپ شناور استان تهران، استان قزوین 1400/04/05 رجوع به آگهی
4037049 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه دام استان قزوین 1400/04/05 رجوع به آگهی
4036461 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول و الکتروپمپ شناور استان تهران، استان قزوین 1400/04/05 رجوع به آگهی
3934113 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول و الکتروپمپ شناور استان تهران، استان قزوین 1400/03/17 رجوع به آگهی
3925195 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه دام - فروش اقلام ضایعاتی - قطعات باسکول زمینی استان قزوین 1400/03/11 رجوع به آگهی
3918079 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول و الکتروپمپ شناور استان تهران، استان قزوین 1400/03/09 رجوع به آگهی
3610262 مزایده اجاره سوله(کشتارگاه) -فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول و ...... استان تهران، استان قزوین 1399/11/15 1399/11/15
3587104 مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه دام و فروش اقلام ضایعاتی و ... استان قزوین 1399/11/09 رجوع به آگهی
3587067 مزایده اجاره سوله کشتارگاه استان قزوین 1399/11/09 رجوع به آگهی
3587030 مزایده فروش خودروی سواری سمند سورن - فروش کامیون بادسان آتش نشانی استان قزوین 1399/11/09 رجوع به آگهی
3584240 مزایده اجاره سوله(کشتارگاه سابق) - فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول - فروش خودرو سواری سمند سورن و فروش کامیون بادسان آتش نشانی استان تهران، استان قزوین 1399/11/08 1399/11/15
3264151 مزایده اجاره سوله کشتارگاه استان قزوین 1399/07/09 رجوع به آگهی
3264150 مزایده اجاره سوله(کشتارگاه سابق) شهرداری ـ -فروش ماسه شکسته و مخلوط رودخانه ای ـ مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول ـ مزایده اجاره و واگذاری ماشین آلات سنگین راهسازی شهرداری -ک... استان تهران، استان قزوین 1399/07/09 رجوع به آگهی
3264104 مزایده اقلام ضایعاتی - فروش تجهیزات کشتارگاه دام استان قزوین 1399/07/09 رجوع به آگهی
3263709 مزایده فروش ماسه شکسته و مخلوط رودخانه ای استان قزوین 1399/07/09 رجوع به آگهی
3218975 مزایده اصلاحیه ـ اجاره سوله(کشتارگاه سابق) (فروش ماسه شکسته و مخلوط رودخانه ای -مزایده فروش تجهیزات کشتارگاه و فروش ضایعات و شاسی باسکول -مزایده اجاره و واگذاری ماشین آلات سنگین راهسازی شهرداری -کامیو... استان قزوین 1399/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3