کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8050437 مزایده ضایعات آلومینیوم شامل درب و پنجره وغیره استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
8050435 مزایده ضایعات آهن الات شامل انواع کمد فلزی و ورقهای کولری و غیره استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
7654662 مزایده فراخوان مزایده عمومی (3) دستگاه اتومبیل سواری دولتی مازاد استان تهران 1402/11/23 رجوع به آگهی
7646400 مزایده سواری پژو پارس دوگانهسوز مدل 1389- رنگ مشکی متالیک - سواری پژو پارس دوگانهسوز-مدل 1389- رنگ مشکی متالیک استان تهران 1402/11/18 رجوع به آگهی
6929579 مزایده حراج فن کوئل فرسوده در ظرفیت های 400 و 600 و 800 استان تهران 1402/05/29 رجوع به آگهی
6023653 مزایده زمین / نوع کاربری : مختلط شهری استان تهران 1401/09/16 رجوع به آگهی
6012779 مزایده یک باب ملک به مساحت 1077/36 متر مربع استان تهران 1401/09/14 1401/09/19
6012403 مزایده یک باب ملک با پلاک ثبتی به شماره 2800 فرعی از 39 اصلی استان تهران 1401/09/14 1401/09/27
5983382 مزایده بهره بردار مجموعه آموزشی فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/09/05 1401/09/08
5982740 مزایده بهره بردار مجموعه آموزشی فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/09/05 1401/09/08
5979798 مزایده اجاره مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/09/03 رجوع به آگهی
5974895 مزایده بهره بردار مجموعه آموزشی فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/09/02 1401/09/08
5907726 مزایده اجاره : مجموعه استان تهران 1401/08/11 رجوع به آگهی
5906949 مزایده بهرهبرداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/08/11 1401/08/14
5901121 مزایده واگذاری حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی استان تهران 1401/08/10 1401/08/14
5894999 مزایده ضایعات آهن آلات استان تهران 1401/08/08 رجوع به آگهی
5632656 مزایده آهن آلات ضایعاتی شامل تیر آهن درب پنجره نرده و کرکره فلزی مقدار 20.000 کیلوگرم آهن آلات ضایعاتی شامل کابینت پوسته کولر هواساز و اتصالات مقدار 5.000 کیلوگرم و.. استان کرمان 1401/06/07 1401/06/09
5624138 مزایده زمین کاربری مختلط شهری استان تهران 1401/06/05 رجوع به آگهی
5616963 مزایده فروش یک باب ملک به مساحت 1077/36 متر مربع استان تهران 1401/06/02 1401/06/19
5615725 مزایده یک باب ملک به مساحت 1077/36 متر مربع استان تهران 1401/06/02 1401/06/19
صفحه 1 از 5