مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد هشت قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش 1399/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری و مدیریت امور آرامستان 1399/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری مدیریت و بهره برداری میدان 1399/06/29 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت قطعه زمین 1399/06/27 رجوع به آگهی
مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری 1399/06/22 رجوع به آگهی
فروش تعداد هشت قطعه زمین مازاد بر نیاز خویش 1399/06/04 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1399/06/04 1399/06/15
مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام شهرداری 1399/06/04 رجوع به آگهی
مدیریت و بهره برداری میدان اغنام و احشام 1399/05/29 1399/06/15
واگذاری و فروش تعداد هشت قطعه زمین مازاد 1399/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19