مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی: 875-874-873-867 ـ نوع مال: ساختمان ـ نوع کاربری: تجاری 1399/05/29 رجوع به آگهی
ساختمان کاربری مسکونی 1399/05/29 1399/06/16
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی دانشکده پزشکی 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1399/03/22 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1399/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1399/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز درمان 1398/12/14 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه شناور دریایی 1398/12/01 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1398/12/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5