مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب غرفه سوپرمارکت 1401/03/04 1401/03/16
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکهای سطح شهر 1401/02/31 1401/03/03
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی پارک های سطح شهر 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی 1401/02/24 1401/02/27
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی مستقر در پارکها 1401/02/24 1401/03/03
مزایده اجاره مجموعه 1401/02/24 1401/02/27
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی شهربازی 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مجموعه آلاچیق 1401/02/18 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جداسازی ، تفکیک پسماند خشک ، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله (کویز) 1401/02/17 1401/02/17
مزایده واگذاری اجاره مجموعه آلاچیق 1401/02/17 1401/02/27
مزایده اجاره محل نصب دستگاههای بازی و سرگرمی 1401/02/17 1401/02/27
مزایده عملیات جداسازی ،تفکیک پسماند خشک ،حفر کانال و دفن زباله سایت زباله 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جداسازی ، تفکیک پسماند خشک ، حفر کانال و دفن زباله سایت زباله 1401/02/10 1401/02/17
مزایده فروش 10 دستگاه اتوبوس خط واحد 1401/02/08 1401/02/15
مزایده تعداد چهار عدد زمین جهت اجاره غرفه 1401/02/08 1401/02/15
مزایده اجاره چهار عدد زمین جهت غرفه های آرامستان و.... 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش 10 دستگاه اتوبوس خط 1401/01/31 1401/02/15
مزایده تعداد چهار عدد زمین جهت اجاره غرفه 1401/01/31 1401/02/15
مزایده اجاره 12 غرفه به همراه 10 انبار توشه پایانه مسافربری 1401/01/29 1401/02/04
مزایده اجاره 12 غرفه به همراه 10 انبار 1401/01/23 1401/02/05
صفحه 1 از 9