مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش تعداد حدود 20،000 قطعه مرغ مادر پایان دوره و مقدار تقریبی 400 تن کود مرغی 1398/12/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد حدود 38000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره و مقدار تقریبی 1000 تن کود حاصله 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش تعداد 60.000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره و مقدار تقریبی 1000 تن کود حاصله فارم های 1 و 2 دیز... 1397/12/11 رجوع به آگهی
مرغ مادر گوشتی 1397/08/05 1397/08/09
مرغ مادر گوشتی و کود حاصله 1397/06/14 1397/06/18
فروش تعداد 38000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره و مقدار تقریبی 700 تن کود حاصله فارم مشارکتی 1397/02/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 60.000 قطعه مرغ مادرو مقدار تقریبی 1100 تن کود 1396/12/28 رجوع به آگهی
فروش تعداد 57.000 قطعه مرغ مادر گوشتی در پایان دوره تولید و مقدار تقریبی 1400 تن کود حاصله 1396/07/13 رجوع به آگهی
فروش تعداد تقریبی 20.000 قطعه مرغ مادر پایان دوره و مقدار 350 تن کود مرغی 1395/12/01 1395/12/04
فروش تعداد 65000 قطعه مرغ 1394/05/29 1394/05/31
صفحه 1 از 2