مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید ضایعات پسماندهای خشک بازیافتی در مبادی تولیدی سطح شهر 1398/07/23 رجوع به آگهی
امتیاز جمع آوری و خرید ضایعات پسماند خشک بازیافتی 1398/07/16 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه ضایعات آهن، آلومینیوم، چوب و لاستیک فرسوده ماشین آلات خود واقع در انبار شهرداری 1398/07/01 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید ضایعات پسماند خشک بازیافتی در مبادی تولیدی سطح شهر 1398/07/01 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه ضایعات آهن، آلومینیوم، چوب و لاستیک فرسوده ماشین آلات خود واقع در انبار شهرداری 1398/06/25 رجوع به آگهی
پروژه واگذاری امتیاز جمع آوری و خرید ضایعات پسماند خشک بازیافتی در مبادی تولیدی سطح شهر 1398/06/25 رجوع به آگهی
فروش 14 قطعه زمین 1397/12/02 رجوع به آگهی
فروش 14 قطعه زمین 1397/11/25 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه از ماشین آلات 1397/09/27 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه از ماشین آلات 1397/09/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3