کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7980582 مزایده فروش اموال اسقاطی بخاری نفتی مدل تویوتومی استان سمنان 1403/02/27 1403/03/01
7980581 مزایده فروش اموال اسقاطی (بخاری نفتی، بخاری تویوتومی، آبگرمکن نفتی و ضایعات فلزی) - بخاری نفتی مدل کاربراتوری و چکه ای مدل های پلار و ارج استان سمنان 1403/02/27 1403/03/01
7980526 مزایده فروش اموال اسقاطی (بخاری نفتی، بخاری تویوتومی، آبگرمکن نفتی و ضایعات فلزی) - ضایعات فلزی شامل آهن الات استان سمنان 1403/02/27 1403/03/01
7980525 مزایده فروش اموال اسقاطی (بخاری نفتی، بخاری تویوتومی، آبگرمکن نفتی و ضایعات فلزی) - آبگرمکن نفتی استان سمنان 1403/02/27 1403/03/01
7856258 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7839655 مزایده اجاره یک باب مغازه استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839652 مزایده اجاره : ساختمان پژوهشسرای دانش آموزی استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839649 مزایده اجاره ساختمان آموزشی و محوطه مقابل آن استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839643 مزایده اجاره پارکینگ استان سمنان 1403/01/27 1403/02/16
7839641 مزایده اجاره : زمین زراعی استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839638 مزایده اجاره زمین زراعی استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839637 مزایده یک باب مغازه استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839629 مزایده اجاره زمین زراعی استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7839621 مزایده اجاره سالن فروشگاهی همراه با فضاهای ضمیمه استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7836747 مزایده فروش بخاری های گاز سوز و نفتی استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7824433 مزایده فروش بخاری نفتی مدل کاربراتوری و چکه ای - بخاری تویوتومی - ضایعات فلزی آهن - آبگرمکن نفتی استان سمنان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7819317 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1403/01/20 رجوع به آگهی
7799654 مزایده ساختمان / نوع کاربری : آموزشی / مساحت اعیان : 250 استان سمنان 1403/01/11 رجوع به آگهی
7750010 مزایده اجاره زمین زراعی استان سمنان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7749995 مزایده اجاره زمین زراعی استان سمنان 1402/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7