مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره چند سالن ورزشی و یک باب مغازه 1399/06/26 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ساختمان ها و مجموعه های ورزشی 1399/06/26 رجوع به آگهی
اجاره مغازه لوازم خانگی 1399/05/12 رجوع به آگهی
ورزشگاه 1399/05/12 رجوع به آگهی
ورزشگاه 1399/05/12 رجوع به آگهی
اجاره ورزشگاه 1399/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره ساختمان ها و مجموعه های ورزشی 1399/05/12 رجوع به آگهی
سالن چند منظوره 1399/02/15 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1399/02/15 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه کبابی و سالن چند منظوره 1399/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6