کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200340 مزایده اجاره به شرط تجهیز مجموعه ورزشی استان سمنان 1403/04/18 1403/04/28
8174499 مزایده اجاره مکان اغذیه فود کنتاکی و.. استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/24
8174491 مزایده اجاره مکان فروشگاه هایپرمارکت استان تهران، استان خراسان رضوی 1403/04/12 1403/04/24
8158889 مزایده فروش 11 دستگاه لکوموتیو متوقف بیش از 5 سال از نوع هیتاچی HD 10 استان تهران 1403/04/09 1403/04/21
8156213 مزایده فروش چهار دستگاه لکوموتیو متوقف بیش از 5 سال از نوع سبک GM مدل G8 استان تهران 1403/04/09 1403/04/21
8156198 مزایده فروش 10 دستگاه لکوموتیو متوقف بیش از 5 سال از نوع رومانی LDE626 استان تهران 1403/04/09 1403/04/21
8156186 مزایده فروش 19 دستگاه لکوموتیو متوقف بیش از 5 سال از نوع سبک GM مدل G12 استان تهران 1403/04/09 1403/04/21
8126041 مزایده اجاره کافی شاپ استان تهران 1403/03/31 1403/04/07
8124626 مزایده اجاره محل فود کورت ایستگاه راه آهن استان تهران 1403/03/31 1403/04/07
7803682 مزایده اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه استان سمنان 1403/01/15 1403/01/27
7418058 مزایده اجاره محل تریای c ایستگاه استان تهران 1402/09/19 1402/09/28
7398742 مزایده اجاره 24 دستگاه واگن 4 تخته مسافری استان تهران 1402/09/13 1402/09/21
7281934 مزایده اجاره محل فود کورت استان تهران 1402/08/17 1402/08/22
7206164 مزایده شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری به روش اجاره به شرط تجهیز اراضی و ساختمان کارخانه قدیمی گاز استیلن شهر استان تهران 1402/07/25 1402/08/10
7190857 مزایده اجاره محل تریای A در سالن الحاقی ایستگاه استان تهران 1402/07/22 1402/08/02
7190852 مزایده اجاره کارگاه تعمیرات موتور در کارخانجات بازسازی لکوموتیو استان تهران، استان البرز 1402/07/22 1402/07/27
7053958 مزایده اجاره سوله محوطه ساختمانهای اداری تاسیسات و نگهبانی استان تهران 1402/06/27 1402/07/04
6994137 مزایده اجاره محل بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن استان تهران 1402/06/13 1402/06/26
6981825 مزایده اجاره دپوی تعمیراتی ایستگاه استان تهران 1402/06/09 1402/06/20
6970252 مزایده اجاره دپوی تعمیرات اساسی و شستشوی واگن استان تهران 1402/06/06 1402/06/14
صفحه 1 از 6