کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8221774 مزایده فروش موردی 400 کیلوگرم ضایعات چرخ حمل بار - فروش موردی 400 کیلوگرم ضایعات چرخ حمل بار استان کرمان 1403/04/24 1403/05/14
8211670 مزایده اجاره نانوایی استان کرمان 1403/04/21 1403/04/30
8207663 مزایده اجاره نانوایی واقع در منازل سازمانی کرمان استان کرمان 1403/04/20 1403/04/30
8207244 مزایده اجاره فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه کرمان استان کرمان 1403/04/20 1403/04/30
8202882 مزایده اجاره نانوایی واقع در منازل سازمانی استان کرمان 1403/04/19 1403/04/30
8202279 مزایده اجاره فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه مسافری استان کرمان 1403/04/19 1403/04/30
8197683 مزایده اجاره فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه مسافری استان کرمان 1403/04/18 1403/04/30
8196885 مزایده اجاره نانوایی واقع در منازل سازمانی استان کرمان 1403/04/18 1403/04/30
8081742 مزایده اجاره فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه استان کرمان 1403/03/21 1403/03/29
8046430 مزایده اجاره نانوایی استان کرمان 1403/03/10 1403/03/19
8046289 مزایده اجاره نانوایی استان کرمان 1403/03/10 1403/03/19
8041701 مزایده اجاره نانوایی واقع در منازل سازمانی کرمان استان کرمان 1403/03/09 1403/03/19
7969353 مزایده فروش موردی 400 کیلوگرم ضایعات چرخ حمل بار استان کرمان 1403/02/25 رجوع به آگهی
7874881 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت استان کرمان 1403/02/03 رجوع به آگهی
7871196 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت ایستگاه های استان کرمان 1403/02/02 1403/02/10
7866703 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت ایستگاه ها استان کرمان 1403/02/01 1403/02/10
7529808 مزایده اجاره نانوایی استان کرمان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7529708 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت ایستگاه ها استان کرمان 1402/10/20 رجوع به آگهی
7520786 مزایده اجاره باجه های فروش بلیت ایستگاه ها استان کرمان 1402/10/18 1402/10/27
7520766 مزایده اجاره نانوایی استان کرمان 1402/10/18 1402/10/27
صفحه 1 از 8