مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش بشکه خالی 1399/05/29 رجوع به آگهی
بهره برداری از غرفه فست فود و غذا گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/31 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/27 1399/04/07
اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/26 1399/04/07
بهره برداری از غرفه فست فود و غذا گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/09 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/08 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/07 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی 1398/09/14 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی و سوغات ایستگاه راه آهن 1398/09/09 1398/09/18
اجاره بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی 1398/09/09 1398/09/18
صفحه 1 از 10