مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده بهره برداری از غرفه عرضه ی مواد غذایی ایستگاه 1401/02/11 1401/02/14
مزایده بهره برداری از غرفه ی فست فود و غذای گرم 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه عرصه ی موادغذایی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه عرصه ی سوغات و صنایع دستی 1401/02/05 رجوع به آگهی
مزایده برداری از غرفه ک فست فود و غذای گرم 1400/03/28 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن 1400/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان عرضه مواد غذایی 1400/02/09 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخلی سالن مسافری ایستگاه 1399/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره مکان عرضه مواد غذایی 1399/12/24 رجوع به آگهی
مزایده اتاق سوغات و صنایع دستی 1399/12/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش بشکه خالی 1399/05/29 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذا گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/27 1399/04/07
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/03/26 1399/04/07
مزایده بهره برداری از غرفه فست فود و غذا گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه فست فود و غذای گرم داخل سالن ایستگاه 1399/02/07 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی 1398/09/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی و سوغات ایستگاه راه آهن 1398/09/09 1398/09/18
مزایده اجاره بهره برداری از غرفه عرضه مواد غذایی 1398/09/09 1398/09/18
صفحه 1 از 6