مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش محصول کوشیا (جارو) 1399/06/27 رجوع به آگهی
فروش حدود 6 تن زیره سبز 1398/10/24 رجوع به آگهی
فروش حدود 180 تن پرس کاه و کلش حاصل از برداشت غلات در اراضی شرکت 1398/10/08 رجوع به آگهی
فروش جو داخلی 1398/10/03 رجوع به آگهی
فروش حدود 28 تن دانه هندوانه آجیلی و حدود 480 تن جو داخلی 1398/09/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد 200 راس میش آبستن و تعداد 110 راس بره نر حاوی ژن دوقلوزا برولا افشار 1398/08/11 رجوع به آگهی
فروش زیره 1398/06/07 1398/06/14
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی 1397/09/19 1397/09/26
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی 1397/08/30 1397/09/10
توربین چاه عمیق سه عد - سرتخلیه 8 عدد - اتاق جرثقیل یک دستگاه - خطی کار همدانی دو دستگاه - ردیف کار... 1397/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3