مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره محل کارخانه یخسازی و غرفه به شماره های 2 صنایع دستی, غرفه 16 عکاسی روبن, غرفه 19 صنایع... 1399/02/22 رجوع به آگهی
اجاره محل کارخانه یخسازی و غرفه به شماره های 2 صنایع دستی, غرفه 16 عکاسی روبن, غرفه 19 صنایع دستی, غ... 1398/11/07 رجوع به آگهی
اجاره محل غرفه 1398/10/09 1398/10/17
واگذاری اجاره محل غرفه به شماره های 3 ترمه سالاری، 4 صنایع دستی، 5 صنایع دستی، 6 صنایع دستی، 9 ترمه... 1398/05/17 1398/06/04
واگذاری فروش تجهیزات و تاسیسات کارخانه یخ سازی و اجاره محل غرفه های خود 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرف 1397/12/15 رجوع به آگهی
فروش زمین با سند تک برگ و انتقال سند از قانون تسهیل و اجاره غرفه 1397/08/14 1397/08/22
اجاره فروشگاه ها و غرف 1397/05/28 1397/06/06
فروش زمین با وضعیت موجود و سند تک برگ و (انتقال سند با استفاده از قانون تسهیل) و اجاره غرفه به شماره... 1397/03/28 1397/04/06
فروش زمین و اجاره غرفه 1397/03/27 1397/04/06
صفحه 1 از 3