مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش یک پلاک زمین از منطقه کارگاهی به متراژ 399 متر مربع 1401/04/06 1401/04/05
مزایده فروش پلاک زمین شماره 7/4 A از منطقه کارگاهی 1401/04/05 1401/04/14
مزایده فروش پلاک زمین شماره 7/4 A از منطقه کارگاهی 1401/03/29 1401/04/14
مزایده فروش پلاک زمین شماره 7/4 از منطقه کارگاهی 1401/03/29 1401/04/05
مزایده فروش زمین خدماتی به مساحت 399 متر مربع 1401/03/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری خدماتی به مساحت عرصه 116 متر مربع 1401/03/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1401/02/28 1401/03/07
مزایده فروش اتوبوس شهری 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1401/02/21 1401/03/07
مزایده واگذاری مجموعه ورزشگاه 1400/12/14 1400/12/23
مزایده واگذاری اجاره مجموعه ورزشگاه 1400/12/08 1400/12/23
مزایده واگذاری مجموعه ورزشگاه 1400/11/19 1400/11/30
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1400/11/05 1400/11/14
مزایده واگذاری مجموعه سالن مراسمات و غسالخانه عروجیان 1400/11/05 1400/11/14
مزایده واگذاری مجموعه سالن مراسمات و غسالخانه 1400/10/29 1400/11/14
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1400/10/27 1400/11/14
مزایده واگذاری مجموعه سالن مراسمات و غسالخانه 1400/10/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش اقلام ساختمانی و ضایعاتی و مستعمل و اسقاطی شهرداری 1400/10/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه اتوبوس شهری عمومی شهاب مدل 1384 تیپ 2612 1400/09/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9