مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش خاک کربتاته 1399/05/02 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاط - چدن - استیل 1398/11/10 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاط به وزن تقریبی 100 تن - چدن به وزن تقریبی 40 تن - استیل به وزن تقریبی 3 تن 1398/11/10 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات اسقاط به وزن تقریبی 100 تن - چدن به وزن تقریبی 40 تن - استیل به وزن تقریبی 2 تن 1398/10/28 رجوع به آگهی
فروش اقلام راکد 1397/12/06 رجوع به آگهی
فروش تراکتور فرگوسن 285 و اتوبوس بنز 302 مدل 74 و کامیون و لوله مانسمان و بشکه فلزی و پلاستیکی و نیس... 1397/02/25 رجوع به آگهی
-تراکتور فرگوسن--اتوبوس بنز-کامیون-بشکه فلزی و پلاستیکی و ......... 1397/02/25 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه تراکتور فرگوسن و 3 دستگاه تراکتور جاندیز 1396/10/28 رجوع به آگهی
فروش 5 دستگاه تراکتور فرگوسن و 3 دستگاه تراکتور جاندیر 1396/10/28 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه وانت نیسان 1395/11/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3