کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8041971 مزایده فروش انواع محصول پسته استان قزوین 1403/03/09 رجوع به آگهی
7583007 مزایده فروش انواع محصول پسته استان قزوین 1402/11/04 رجوع به آگهی
7452569 مزایده فروش انواع محصول پسته استان قزوین 1402/09/29 رجوع به آگهی
7152035 مزایده فروش انواع محصول پسته استان قزوین 1402/07/12 رجوع به آگهی
6974029 مزایده انواع محصول پسته استان قزوین 1402/06/07 رجوع به آگهی
6654602 مزایده فروش انواع ضایعات، آهن آلات، آلومینیوم و پلاستیک خود استان قزوین 1402/03/23 رجوع به آگهی
6654250 مزایده فروش محصول پسته استان قزوین 1402/03/23 رجوع به آگهی
5983103 مزایده محصول پسته استان قزوین 1401/09/05 رجوع به آگهی
5652217 مزایده فروش محصول پسته محلی و اوحدی استان قزوین 1401/06/13 رجوع به آگهی
5569804 مزایده فروش انواع ضایعات آهن آلات آلومینیوم و پلاستیک خود استان قزوین 1401/05/19 رجوع به آگهی
5177507 مزایده فروش محصول پسته محلی خود استان قزوین 1401/02/19 رجوع به آگهی
4942023 مزایده فروش مقدار ۴۰ تن محصول پسته دهان بسته خود استان قزوین 1400/12/11 رجوع به آگهی
4291131 مزایده یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1392 استان قزوین 1400/06/21 رجوع به آگهی
4290577 مزایده فروش یک دستگاه خودروی پژو پارس مدل 1392 استان قزوین 1400/06/21 رجوع به آگهی
4229199 مزایده فروش محصول پسته خود استان قزوین 1400/06/02 رجوع به آگهی
3789278 مزایده فروش محصول پسته دهان بسته استان قزوین 1400/01/26 رجوع به آگهی
3577266 مزایده فروش محصول پسته محلی استان قزوین 1399/11/06 رجوع به آگهی
3195942 مزایده فروش محصول پسته محلی استان قزوین 1399/06/25 رجوع به آگهی
3163068 مزایده فروش انواع ضایعات و آهن آلات و پلاستیک استان قزوین 1399/06/12 رجوع به آگهی
3112863 مزایده یک دستگاه خودروی سمند مدل 1382 استان قزوین 1399/05/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3