مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات (آهن آلات) 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش ضایعات (آهن آلات) شهرداری 1399/05/06 رجوع به آگهی
اجاره تعداد یک باب از غرفه و محل استقرار کانکس و همچنین محوطه پارکینگ مسافربری و ایستگاه پارک سوار 1399/03/08 رجوع به آگهی
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی از اراضی سطح شهر 1399/03/01 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه آرامستان 1399/02/31 1399/03/17
واگذاری تعداد یک باب از غرفه و محل استقرار کانکس و همچنین محوطه پارکینگ مسافربری و ایستگاه پارک سوار 1399/02/29 1399/03/22
فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/02/24 1399/03/18
اجاره مجموعه آرامستان 1399/02/23 1399/03/17
غرفه شماره دو به انضمام 90 درصد از عرصه محوطه پارکینگ-عرصه ایستگاه پارک سوار 1399/02/11 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد یک باب از غرفه و محل استقرار کانکس و همچنین محوطه پارکینگ مسافربری و ایستگاه پارک سوار 1399/02/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7