مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی - قطعه 22 تفکیکی - مساحت 300 متر مربع - قطعه 3 تفکیکی - مساحت... 1399/06/12 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/05 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی 1399/06/05 رجوع به آگهی
مزایده کانکس های شهرداری 1399/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 18 باب کانکس 1399/05/20 1399/06/05
واگذاری تعداد 18 باب کانکس 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/15 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/08 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11