مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارائه خدمات واحد آزمایشگاه بیمارستان های تابعه 1399/04/28 1399/04/28
فروش اتوبوس شهری 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو اتوبوس 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش دو دستگاه خودرو اتوبوس 1399/03/06 رجوع به آگهی
فروش خودروهای مشروحه (اتوبوس) 1399/02/23 رجوع به آگهی
واگذاری آزمایشگاه مراکز درمانی 1398/03/18 رجوع به آگهی
فروش یک باب ساختمان با مساحت عرصه 452/95 مترمربع و مساحت اعیان در سه طبقه 1811/60 مترمربع 1398/02/26 1398/03/08
فروش یک باب ساختمان با مساحت عرصه 452/95 مترمربع و مساحت اعیان در سه طبقه 1811/60 مترمربع 1398/02/25 1398/03/08
فروش ساختمان-با مساحت عرصه 452 متر مربع و مساحت اعیان در سه طبقه 1811 متر مربع 1397/12/27 1398/01/10
فروش یک باب ساختمان با مساحت عرصه 452/92 متر مربع و مساحت عیان در سه طبقه 1811/60 متر مربع 1397/12/22 1398/01/10
صفحه 1 از 6