کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8120321 مزایده اجاره سالن آفتاب - زمین چمن مصنوعی-پارکینگ های بلوار هفت تیر و شهرک قدس:زمین چمن مصنوعی به متراز 1200 متر مربع استان قزوین 1403/03/30 1403/04/07
8120303 مزایده اجاره سالن آفتاب - زمین چمن مصنوعی-پارکینگ های بلوار هفت تیر و شهرک قدس استان قزوین 1403/03/30 1403/04/07
8120301 مزایده اجاره سالن آفتاب - زمین چمن مصنوعی-پارکینگ های بلوار هفت تیر و شهرک قدس استان قزوین 1403/03/30 1403/04/07
8120299 مزایده اجاره سالن آفتاب - زمین چمن مصنوعی-پارکینگ های بلوار هفت تیر و شهرک قدس استان قزوین 1403/03/30 1403/04/07
8120249 مزایده اجاره سالن آفتاب، زمین چمن مصنوعی و پارکینگ استان قزوین 1403/03/30 1403/04/07
7880996 مزایده اجاره سالن آفتاب و زمین چمن مصنوعی و پارکینگ بلوار هفت تیر روبروی آرامستان و پارکینگ شهرک قدس روبروی بیمارستان ولیعصر استان قزوین 1403/02/04 1403/02/10
7874886 مزایده اجاره سالن زمین چمن مصنوعی- دو ردیف پارکینگ استان قزوین 1403/02/03 رجوع به آگهی
7833848 مزایده اجاره سالن و زمین چمن مصنوعی و پارکینگ استان قزوین 1403/01/26 1403/02/10
7505635 مزایده اجاره دو باب مغازه و یک باب بوفه تجاری استان قزوین 1402/10/14 1402/10/19
7497167 مزایده اجاره دو باب مغازه استان قزوین 1402/10/12 1402/10/19
7496300 مزایده اجاره یک باب بوفه تجاری استان قزوین 1402/10/12 رجوع به آگهی
7360392 مزایده اجاره دو باب مغازه تجاری استان قزوین 1402/09/01 رجوع به آگهی
7222986 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان قزوین 1402/08/01 1402/07/30
7222611 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان قزوین 1402/08/01 1402/07/30
7195599 مزایده واگذاری اجاره دکه تجاری استان قزوین 1402/07/23 رجوع به آگهی
7194669 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان قزوین 1402/07/23 1402/07/30
6830655 مزایده اجاره بهره برداری از پارکینگ عمومی استان قزوین 1402/05/02 رجوع به آگهی
6821755 مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی شهرداری استان قزوین 1402/04/31 1402/05/08
6794860 مزایده واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی شهرداری استان قزوین 1402/04/24 1402/05/08
5993062 مزایده اجاره بهره برداری از اتاق تکثیر و کپی طبقه همکف ساختمان استان قزوین 1401/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10