کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6610747 مزایده فروش چهار قطعه زمین بصورت یکجا (چهار قطعه با هم) با کاربری آهن فروشی مساحت 358/7 مترمربع - 351/05 مترمربع استان قم 1402/03/10 1402/03/23
6599340 مزایده فروش چهار قطعه زمین بصورت یکجا (چهار قطعه با هم) با کاربری آهن فروشی استان قم 1402/03/08 1402/03/23
6599047 مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک با کاربری توزیع یخ بهداشتی استان قم 1402/03/08 1402/03/08
6511884 مزایده واگذاری اجاره مکانهای فروش شال و روسری- قنادی- میوه و تره بار استان قم 1402/02/16 1402/02/27
6505248 مزایده واگذاری اجاره مکانهای فروش شال و روسری- قنادی- میوه و تره بار استان قم 1402/02/13 1402/02/27
6344965 مزایده اجاره عرصه و مجوز موقت بهره برداری تعداد محدودی از مکان های مشخص شده به شرح زیر بابت بر پایی چادر برای عرضه ماهی قرمز و تزئینات سفره هفت سین ویژه ایام نوروز استان قم 1401/12/09 رجوع به آگهی
6340256 مزایده مجوز فعالیت پنجشنبه بازار بابت ساماندهی دست فروشان و وانت بارها برای مدت یکسال به متراژ تقریبی 7000 متر مربع استان قم 1401/12/08 1401/12/20
6338880 مزایده اجاره مکان کاربری میوه و تره بار / تعمیرات لوازم خانگی استان قم 1401/12/08 1401/12/20
6327441 مزایده اجاره مکان کاربری میوه و تره بار / تعمیرات لوازم خانگی استان قم 1401/12/06 1401/12/20
6313101 مزایده واگذاری 1 باب سوله با کاربری خدماتی استان قم 1401/12/02 1401/12/13
6312086 مزایده 5 عنوان مزاید ه اجاره موقت عرصه/اعیان تعدای کیوسک کاربری تنقلات- مطبوعات استان قم 1401/12/02 1401/12/13
6302634 مزایده واگذاری 1 باب سوله با کاربری خدماتی استان قم 1401/11/30 1401/12/13
6218627 مزایده مجوز فعالیت پنجشنبه بازار بابت ساماندهی دست فروشان و وانت بارها برای مدت یکسال به متراژ تقریبی 7000 متر مربع استان قم 1401/11/08 1401/11/19
6210808 مزایده مجوز فعالیت پنجشنبه بازار بابت ساماندهی دست فروشان و وانت بارها برای مدت یکسال به متراژ تقریبی 7000 متر مربع . استان قم 1401/11/05 رجوع به آگهی
6171964 مزایده واگذاری 3 باب سوله با کاربری خدماتی استان قم 1401/11/03 1401/11/03
6168883 مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی2 باب غرفه به مساحت های 148/44- 146/44 مترمربع با کاربری بار فروشی استان قم 1401/11/02 1401/11/11
6165479 مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی 2 باب مغازه کاربری خورده فروشی میوه و تره بار به مساحت 61/53 مترمربع و مساحت اعیان 61/53 مترمربع استان قم 1401/11/01 1401/11/11
6163097 مزایده واگذاری 3 باب سوله با کاربری خدماتی استان قم 1401/11/01 1401/11/03
6159493 مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی 2 باب مغازه کاربری خورده فروشی میوه و تره بار به مساحت 61/53 مترمربع و مساحت اعیان 61/53 مترمربع استان قم 1401/10/28 1401/11/11
6158352 مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی 2 باب غرفه استان قم 1401/10/28 1401/11/11
صفحه 1 از 15