مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک با کاربری توزیع یخ بهداشتی 1401/02/17 1401/02/27
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعداد محدود کیوسک با کاربری توزیع یخ بهداشتی 1401/02/12 1401/02/27
مزایده فروش یک قطعه 1400/12/21 1401/01/08
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان 1400/12/07 1400/12/16
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان 1400/12/04 1400/12/16
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/10/22 1400/11/02
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/10/20 1400/11/02
مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی ۴ باب غرفه با کاربری بار فروشی - مساحت عرصه 120 متر مربع و مساحت اعیانی 140 متر مربع 1400/10/15 1400/10/27
مزایده واگذاری سرقفلی و اعیانی ۴ باب غرفه با کاربری بار فروشی 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان دو دستگاه کیوسک با متراژ تقریبی 6 مترمربع 1400/10/07 1400/10/18
مزایده فروش 4 قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/10/02 1400/10/11
مزایده فروش تعدادی محدود زمین در قطعات مشخص 1400/09/30 1400/10/11
مزایده مجوز فعالیت سه شنبه بازار ساماندهی دست فروشان 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده مجوز فعالیت سه شنبه بازار بابت ساماندهی دست فروشان 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک برای مدت دو سال با کاربری تنقلات 1400/08/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان تعدادی کیوسک برای مدت دو سال با کاربری تنقلات 1400/08/23 رجوع به آگهی
مزایده اجاره موقت عرصه و اعیان غرفه و کیوسک 1400/07/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۴ قطعه زمین با کاربری آهن فروشی 1400/06/17 1400/06/25
مزایده واگذاری دو باب غرفه 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی محدودی قطعات زمین با کاربری آهن فروش 1400/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13