مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه بهره برداری از منابع اجاره جایگاه سایت دفن متعلق به این شهرداری 1398/12/04 رجوع به آگهی
واگذاری دو باب مغازه متعلق به خود جهت اجاره 1398/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره دو باب مغازه 1398/06/04 رجوع به آگهی
دو طبقه پارکینگ 1398/05/20 رجوع به آگهی
دو طبقه پارکینگ متعلق به خود 1398/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک ساله دو طبقه پارکینگ 1398/04/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک ساله دو طبقه پارکینگ 1398/03/28 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک ساله دو طبقه پارکینگ 1398/03/26 رجوع به آگهی
اجاره یک ساله دو طبقه پارکینگ 1398/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری یک پارکینگ متعلق به خود 1398/02/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2