مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی ۲۸۴۴/۳۵۷ 1399/06/30 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/06/17 رجوع به آگهی
اجاره لایت باکس های سطح شهر 1399/06/17 رجوع به آگهی
فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 727 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی 2850/308 و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به پل... 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره لایت باکس های سطح شهر 1399/05/25 رجوع به آگهی
فروش تعداد سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/31 رجوع به آگهی
فروش تعداد شش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در منطقه سه از مجموعه شهرک با کاربری مسکونی 1399/03/24 رجوع به آگهی
فروش تعداد دو واحد آپارتمان در زیرزمین با کاربری خدماتی و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9