کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8207922 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری استان تهران 1403/04/20 رجوع به آگهی
8207554 مزایده فروش اطاق بار (کفی) نیسان استان تهران 1403/04/20 1403/04/27
8198575 مزایده فروش اطاق بار (کفی) نیسان فاقد شماره و فاقد پلاکت مشخصات و یک دستگاه تریلی تراکتور و یک دستگاه قیرپاش خاوری استان تهران 1403/04/18 1403/04/27
8082161 مزایده تجدید مزایده دو قطعه زمین مسکن ملی قطعه هفتم وهشتم استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8082159 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی در میدان ولایت نارلی دشت استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8082158 مزایده تجدید مزایده دو قطعه زمین مسکن ملی قطعه هفتم وهشتم استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8082155 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی در میدان ولایت نارلی دشت استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8082154 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8082153 مزایده چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی در میدان ولایت نارلی دشت استان سمنان 1403/03/21 1403/03/26
8052200 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی و فاقد مسحدثات استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
8050664 مزایده فروش دو قطعه زمین قطعه هفتم و هشتم از مجموعه قطعات مسکونی استان تهران 1403/03/12 رجوع به آگهی
7952705 مزایده فروش دو قطعه زمین 7و8 مسکن ملی استان سمنان 1403/02/22 1403/02/25
7952704 مزایده فروش دو قطعه زمین 7و8 مسکن ملی استان سمنان 1403/02/22 1403/02/25
7928284 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/17 رجوع به آگهی
7883013 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان سمنان 1403/02/05 رجوع به آگهی
7874961 مزایده فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی استان تهران 1403/02/03 رجوع به آگهی
7831203 مزایده فروش یکدستگاه پژو پارس 5 مدل 1397 استان سمنان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7814734 مزایده فروش یک دستگاه پژوسواری رنگ مشکی متالیک استان سمنان 1403/01/19 رجوع به آگهی
7801981 مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا ودفن بهداشتی استان سمنان 1403/01/14 رجوع به آگهی
7801973 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 351/08 مترمربع استان سمنان 1403/01/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10