کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8105234 مزایده تجدید مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب مغازه واقع در مجتمع امجد استان خراسان رضوی 1403/03/26 1403/03/29
8072608 مزایده واگذاری حق امتیاز تفکیک زباله خشک از مبدا استان خراسان رضوی 1403/03/19 1403/03/21
7910129 مزایده اجاره محل مغازه تجاری استان خراسان رضوی 1403/02/11 رجوع به آگهی
7776665 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان خراسان رضوی 1402/12/22 رجوع به آگهی
7773218 مزایده واگذاری اجاره محل میدان دام استان خراسان رضوی 1402/12/21 رجوع به آگهی
7695959 مزایده اجاره یک باب غرفه تجاری استان خراسان رضوی 1402/12/02 رجوع به آگهی
7641349 مزایده فروش یک قطعه زمین از املاک ملکی کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/17 1402/11/25
7641339 مزایده واگذاری به صورت اجاره خانه شطرنج استان خراسان رضوی 1402/11/17 1402/11/26
7629764 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/15 رجوع به آگهی
7612470 مزایده زمین های مسکونی استان خراسان رضوی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7583598 مزایده واگذاری محل میدان دام استان خراسان رضوی 1402/11/04 رجوع به آگهی
7554032 مزایده زمین کاربری مسکونی استان خراسان رضوی 1402/10/27 رجوع به آگهی
7531925 مزایده زمین با کاربری : مسکونی - زمین استان خراسان رضوی 1402/10/21 رجوع به آگهی
7492485 مزایده واگذاری اجاره محل میدان دام استان خراسان رضوی 1402/10/11 رجوع به آگهی
7445410 مزایده زمین مسکونی مساحت عرصه 251.70 مترمربع استان خراسان رضوی 1402/09/27 رجوع به آگهی
7026509 مزایده واگذاری امتیاز محل تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/06/18 رجوع به آگهی
7026298 مزایده جذب سرمایه گذار مدیریت پارک حاشیه ای هوشمند پارکومتر استان خراسان رضوی 1402/06/18 رجوع به آگهی
6892366 مزایده جذب سرمایه گذار مدیریت پارک حاشیه ای هوشمند پارکومتر استان خراسان رضوی 1402/05/19 رجوع به آگهی
6892223 مزایده واگذاری امتیاز محل تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/05/19 رجوع به آگهی
6453932 مزایده واگذاری اجاره تعداد 2 باب مغازه ملکی استان خراسان رضوی 1402/01/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5