مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ضایعات: ـ روزنامه باطله ـ پوشال صحافی ـ سررول (آواریه) ـ ته رول (مقوای بویین وسط رول) ـ کاغذ رو... 1399/04/14 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1398/10/15 رجوع به آگهی
فروش روزنامه باطله و پوشال صحافی و سررول آواریه و ته رول مقوای بویین وسط رول و کاغذ رول برفراژی زیر... 1398/03/20 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1397/10/04 رجوع به آگهی
فروش ضایعات : ـ روزنامه باطله ـ پوشال صحافی ـ سر رول (آواریه) ـ ته رول (مقوای بویین وسط) ـ لفاف کارت... 1397/05/02 رجوع به آگهی
فروش ضایعات: روزنامه باطله ـ پوشال صحافی ـ سر رول (آواریه) ـ ته رول (مقوای بوبین وسط رول) ـ لفاف کار... 1396/12/12 رجوع به آگهی
فروش ضایعات (روزنامه باطله ـ پوشال صحافی ـ سر رول (آواریه) ـ ته رول (مقوای بویین وسط رول) ـ لفاف کار... 1396/07/29 رجوع به آگهی
فروش پژو پارس 1396/04/13 1396/04/19
فروش روزنامه باطله -سر رول و... 1396/02/31 رجوع به آگهی
فروش ضایعات 1395/11/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3