مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش سه باب مغازه تجاری 1399/07/05 رجوع به آگهی
زمین با کاربری تجاری عرصه 163.92 1399/05/22 1399/06/05
فروش تعدادی زمین با کاربری تجاری 1399/05/20 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری تجاری 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری مسکونی با عرصه 222.18 1399/04/28 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/25 رجوع به آگهی
فروش دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/04/18 رجوع به آگهی
مستغلات با کاربری عملکرد شهری 1399/03/21 رجوع به آگهی
مزایده زمین مسکونی 1399/03/20 رجوع به آگهی
فروش زمین با کاربری آموزشی - زمین با کاربری مسکونی - زمین با کاربری تجاری 1399/03/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11