کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8262039 مزایده یک باب واحد تجاری واقع در گردشگری استان سمنان 1403/05/02 1403/05/11
8095824 مزایده اجاره جایگاه سی ان جی از طریق تجدید مزایده عمومی استان سمنان 1403/03/23 1403/03/31
7839622 مزایده فروش انواع ضایعات آهن و آلومنیوم و ... استان سمنان 1403/01/27 رجوع به آگهی
7827869 مزایده تفکیک پسماند خشک و تر در مبدا و مقصد استان سمنان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827860 مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو-50 استان سمنان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827308 مزایده واحد تجاری استان سمنان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7768806 مزایده یک دستگاه مینی بوس ایویکو-50 استان سمنان 1402/12/20 رجوع به آگهی
7705725 مزایده فروش انواع ضایعات آهن و آلومینیوم استان سمنان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7701864 مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استان سمنان 1402/12/03 1402/12/12
7682269 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 180.55 استان سمنان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7682259 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان سمنان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7477679 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1402/10/06 1402/10/10
7477485 مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک و تر مبدا و مقصد به مقدار 15 تن استان سمنان 1402/10/06 1402/10/12
7475070 مزایده تفکیک پسماند خشک و تر در مبدا و مقصد به مقدار 15 تن در روز استان سمنان 1402/10/06 رجوع به آگهی
7461299 مزایده واحد تجاری استان سمنان 1402/10/03 رجوع به آگهی
7406766 مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک و تر در مبدا و مقصد استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/12
7403348 مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک و تر استان سمنان 1402/09/14 رجوع به آگهی
7373841 مزایده زمین کاربری مسکونی استان سمنان 1402/09/06 رجوع به آگهی
7372010 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : مسکونی استان سمنان 1402/09/05 رجوع به آگهی
7308396 مزایده اجاره سالیانه یک باب واحد تجاری استان آذربایجان غربی 1402/08/24 1402/08/28
صفحه 1 از 13