مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره 4بابت مغازه تجاری 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری مسکونی 1401/02/11 رجوع به آگهی
مزایده اجاره ساختمان کشتارگاه قدیم 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکساله کشتارگاه قدیم شهرداری 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده اجاره سالیانه ساختمان کشتارگاه قدیم شهرداری 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی زمین مسکونی و تجاری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی زمین مسکونی و تجاری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی زمین مسکونی و تجاری 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی زمین مسکونی و تجاری 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک پسماند خشک و تر سطح شهر 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی سنگین و سبک 1400/11/13 رجوع به آگهی
مزایده عملیات تفکیک پسماند خشک و تر سطح شهر 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی سنگین و سبک 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مستعمل و غیرقابل استفاده و آهن آلات ضایعاتی 1400/06/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مستعمل و غیرقابل استفاده و آهن آلات ضایعاتی 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 500 متر کابل اسقاطی چاه آب 1400/06/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 500 متر کابل اسقاطی چاه آب 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش کابل اسقاطی چاه آب 1400/06/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال مستعمل و غیرقابل استفاده و آهن آلات ضایعاتی 1400/06/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7