مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره داروخانه بیمارستان 1399/03/07 رجوع به آگهی
واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری اداره مشارکتی (بهره برداری) داروخانه بستری و سرپایی بیمارستان 1398/03/11 رجوع به آگهی
واگذاری اداره درمانگاه (پلی کلینیک) 1396/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اداره مشارکتی داروخانه بستری 1395/07/05 رجوع به آگهی
واگذاری داروخانه 1395/06/13 رجوع به آگهی
واگذاری ادیومتری (شنوایی سنجی)- اپتومتری (بینایی سنجی) 1394/11/11 1394/11/20
واگذاری داروخانه بستری و سرپایی 1394/11/07 1394/11/16
واگذاری اداره مشارکتی پلی کلینیک و اجاره یک باب مغازه 1394/05/18 1394/05/27
واگذاری آزمایشگاه و پاتولوژی - داروخانه 1393/11/15 1393/11/24
صفحه 1 از 3