مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مغازه 1398/01/20 1398/01/30
اجاره مغازه شماره 8 1397/11/29 رجوع به آگهی
یک باب مغازه 1397/11/13 رجوع به آگهی
اجاره یک باب مغازه 1397/11/11 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی و تخریب مدرسه 1397/09/03 1397/09/13
فروش اموال اسقاطی و تخریب مدرسه 1397/08/05 1397/08/15
تخریب ساختمان مدارس 1397/08/05 رجوع به آگهی
فروش اموال و تخریب مدرسه و ساختمان 1397/06/27 رجوع به آگهی
تخریب ساختمان مدارس 1397/06/27 رجوع به آگهی
فروش اموال اسقاطی 1397/05/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2