کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6635017 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از کشتارگاه صنعتی دام گرمسار به مدت یکسال استان سمنان 1402/03/18 1402/03/24
6600253 مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت نصب دکه استان سمنان 1402/03/08 رجوع به آگهی
6523959 مزایده اجاره ماهیانه مغازه استان سمنان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6459989 مزایده اجاره زمین جهت نصب دکه اغذیه استان سمنان 1402/01/29 رجوع به آگهی
6459107 مزایده واگذاری امور متوفیات استان سمنان 1402/01/29 رجوع به آگهی
6455437 مزایده اجاره یک قطعه زمین به میزان 300 مترمربع استان سمنان 1402/01/28 رجوع به آگهی
6419911 مزایده اجاره کله پاک کنی کشتارگاه صنعتی استان سمنان 1402/01/17 رجوع به آگهی
6314206 مزایده فروش آهن آلات مستعمل استان سمنان 1401/12/02 رجوع به آگهی
6306103 مزایده واگذاری امور متوفیات استان سمنان 1401/11/30 رجوع به آگهی
6287471 مزایده فروش آهن آلات مستعمل استان سمنان 1401/11/26 رجوع به آگهی
6267433 مزایده فروش آهن آلات مستعمل وفرسوده استان سمنان 1401/11/20 رجوع به آگهی
6220987 مزایده واحد کله پاک کنی کشتارگاه صنعتی استان سمنان 1401/11/08 رجوع به آگهی
6220541 مزایده اجاره ماهیانه غرفه شماره 1 و 2 بازار میوه و تره بار استان سمنان 1401/11/08 1401/11/04
6163431 مزایده اجاره ماهیانه غرفه شماره 1و2 بازار میوه و تره بار استان سمنان 1401/11/01 1401/11/04
6163070 مزایده اجاره ماهیانه غرفه شماره 1 و 2 بازار میوه و تره بار استان سمنان 1401/11/01 1401/11/04
6154918 مزایده اجاره غرفه های شماره 1و2میوه وتره بار استان سمنان 1401/10/27 رجوع به آگهی
6149882 مزایده واگذاری امور متوفیات استان سمنان 1401/10/26 رجوع به آگهی
6124621 مزایده واگذاری امور متوفیات شهرداری استان سمنان 1401/10/18 1401/10/24
6120600 مزایده واگذاری اجاره امور متوفیات استان سمنان 1401/10/17 رجوع به آگهی
6113207 مزایده اجاره دکه استان سمنان 1401/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17