مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
تعدادی از اماکن 1399/06/12 رجوع به آگهی
واگذاری فضای تبلیغاتی سطح شهر 1399/06/05 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از اماکن 1399/06/05 رجوع به آگهی
مزایده عمومی تعدادی از اماکن 1399/06/05 1399/06/23
واگذاری فضای تبلیغاتی سطح شهر 1399/05/29 رجوع به آگهی
مزایده فضای تبلیغاتی شهر 1399/05/29 1399/06/16
واگذاری واحد تجاری 1399/05/15 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از اماکن 1399/05/15 رجوع به آگهی
واحد تجاری 1399/05/08 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی از اماکن 1399/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 36