مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری حمام 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده حمام تاریخی 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه از املاک 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه از املاک 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش 6 قطعه از املاک 1400/12/10 1400/12/26
مزایده واگذاری واحدهای تجاری 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری فضای روی مخزن آب پارک شهر 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای تجاری 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور آرامستان 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امور آرامستان 1400/11/20 1400/12/08
مزایده واگذاری واحدهای تجاری 1400/11/19 1400/12/08
مزایده واگذاری فضای روی مخزن آب پارک شهر 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 14 قطعه از املاک 1400/11/14 رجوع به آگهی
مزایده فضای روی مخزن آب پارک شهر 1400/11/11 1400/12/01
مزایده فروش 14 قطعه از املاک 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه باغ بانوان 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه باغ بانوان 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری واحدهای تجاری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۲۰ قطعه از املاک 1400/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مجموعه باغ بانوان 1400/10/15 1400/11/03
صفحه 1 از 22