مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین / مساحت عرصه : 1063.43 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1401/02/08 1401/02/10
مزایده اجاره املاک 1401/02/06 1401/02/10
مزایده زمین کاربری خدماتی مساحت 1063.43 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/12/22 رجوع به آگهی
مزایده فروش قطعه زمین با کاربری حمل و نقل 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی 1400/12/21 رجوع به آگهی
مزایده مغازه - زمین - کافی شاپ - دکه - واحد مسکونی - زیرزمین با کاربری ورزشی - مغازه با کاربری نانوایی 1400/12/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره املاک 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش - زمین با کاربری مسکونی به مساحت 200 متر مربع - زمین با کاربری مسکونی به مساحت 190 متر مربع 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش 7 قطعه از اراضی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفتر کار 1400/11/12 1400/11/14
مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفتر کار 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفتر کار 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت تاکسی بی سیم ۱۳۳ و دفترکار 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم ۱۳۳ و دفترکار 1400/07/22 1400/07/24
مزایده واگذاری مدیریت شبکه بی سیم 133 و دفتر کار 1400/07/21 1400/08/04
مزایده فروش قطعه زمین با کاربری مسکونی 1400/04/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10